BizView på svenska


BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. BizView är en öppen lösning som passar väl med QlikView’s och Microsoft’s lösningar. BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien. BizView marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk . Idag finns det över 1000 företag som använder lösningar från BizView Systems.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

BizView - Planning and reporting the way you want it. Faster. BizView er en programvare-løsning for prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering. Programvaren har et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt, kombinert med kraftig workflow-styring. BizView er en åpen løsning som passer godt med QlikView og Microsofts beslutningsstøtte løsninger. BizView er utviklet av Bizview Systems, med kontorer i Skandinavia. BizView markedsføres av et profesjonelt, globalt partnernettverk. I dag finnes det over 1000 bedrifter som bruker løsninger fra Bizview Systems. For mer informasjon se www.bizviewsystems.com

Abonner

Relaterte slipp