BizView 7.0

Raskere og enklere, forbedret brukergrensesnitt og enda større fleksibilitet, det er nesten urettferdig å kalle BizView 7.0 en oppdatering!

En gang i blant kommer det produkter eller tjenes­ter som setter en ny standard, hvor man historisk sett tenker “før og etter”. Vel, slik ser vi det med BizView 7.0 - vår beste og mest omfattende forbedring noensinne.

Vi har lagt vekt på en rekke momenter som våre brukere har etterlyst, samtidig som vi har lagt til elementer som vi har jobbet med over lengre tid. Felles for alt som er gjort med BizView 7.0 er fokuset på brukeropplevelsen - det skal være enklere å bruke BizView enn noe annet alternativ i markedet, samtidig som det skal være fleksibelt, både systemmesig og økonomisk.

Forbedret brukergrensesnitt

Vi har lagt vekt på en mer åpen og moderne design, enklere navigasjon og bedre responsfelter. I tillegg gir vi nå anledning til å bruke egen selskapslogo og farger, noe som har vært et ønske fra stadig flere av våre brukere.

Raskere

Ting går raskere nå. Dette vil merkes når det arbeides på langsomme nettverk, samt når man skal lagre data som legges inn (budget/forecast/form numbers). Men den største forbedringen merkes ved queriyng av store data-

kilder (data warehouses og ERP-systemer), vi snakker om en reell tidsbesparelse her! En annen nyhet er mulighet til å bygge rutiner som automatisk flytter data til arkiv når disse ikke lenger er i bruk.

Sporing og shortcuts

Med nye Audit Trail har man nå full kontroll med hvem som har gjort korreksjoner, og kan spore når og hvor endringer er blitt gjort eller lagt til. Vi har forbedret logføringen av brukeraktiviteter, samt logging av systemaktiviteter.

Med Favorites kan brukerne enkelt lage sine egne lister over de mest brukte rapportene og formularene, noe som er viktig for brukere som anvender mange slike i sitt da­glige virke.

Vi har også lagt inn muligheten for brukerne å sette tids­frister på oppgaver som skal løses, og BizView vil automa­tisk sende en påminnelse via email til den som er ansvarlig for å gjennomføre denne oppgaven. Vi har også gjort det mulig å eksportere formularer og rapporter i både .xls og .xlsx formater, samt å kunne eksportere disse med eller uten formler.

Det finnes selvfølgelig mye mer å tilføye, men plassen beg­renser dette. Les mer om BizView 7.0 på www.ncg-group.com .

Om BizView og NCG Group

BizView er et av de ledende systemene innen prognostisering, budsjet­tering, rapportering, analyse og konsolidering i Norden. Programmet tilbyr et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt i kombinasjon med kraftfull workflowstyring. BizView er en åpen løsning som også passer bra sammen med QlikView og Microsofts beslutningsstøtteløsninger. BizView utvikles og markedsføres av NCG Group med kontor i Skandinavia og markedsføres utanfor Skandinavia gjennom partners. Mer enn 1,000 bedrifter bruker våre løsninger i dag.

For mer informasjon se www.ncg-group.com

Tags:

Multimedia

Multimedia