Bizview fortsetter fremgangen i norsk næringsmiddelindustri

Report this content

Bizview har de siste årene hatt en sterk fokus mot norsk næringsmiddelindustri, det er derfor med stor glede vi kan ønske Strand Unikorn velkommen inn i den sterkt voksende BizView-familien.

”For å skape logistisk effektivitet er det helt avgjørende og ha kontroll over etterspørselen. Dette gjelder også for et selskap som Strand Unikorn, som er en ledende aktør innen områder som kraftfor og såvare i næringsmiddelindustrien.”

BizView er kjent for brukervennlighet, fleksibilitet og hurtighet, men også for hvor bra komplekse oppgaver løses. Ikke minst innen etterspørselsprognoser, det vil si å skape en effektiv systemstøtte for å støtte prosessen for prognostisering av selskapets produkter, og gjennom det kunne optimalisere den logistiske effektivitet gjennom så vel innkjøp som produksjon.

For Strand Unikorn vil BizView implementeres for å støtte prosessen med å ta kontroll over etterspørselsprognoser, som BizView – gjennom sin integrasjon – også vil levere tilbake til ERP-systemet Microsoft Dynamics AX.

Daglig leder, Lars Fjellbirkeland, i Bizview Norge, uttaler i forbindelse med denne avtalen at næringsmiddelindustrien er ett viktig satsningsområde for Bizview. Kjøttprodusenter som Grilstad, Nortura og Furuseth, grossister som Haugen Gruppen og Jensen & Co, drikkevareprodusenter som Lerum og Telemark Kildevann, er noen av de næringsmiddelbedriftene som i løpet av de siste årene har tatt i bruk BizView.

”Næringsmiddelbransjen i Norge består av et stort antall forskjellige produksjonsbedrifter, ulike på alle måter, bortsett fra behovet for rapportering og kontroll. BizView fremstår i dag som en ”universal-nøkkel” som håndterer de fleste behov, for små bedrifter til store konsern, som hovedapplikasjon eller som støtte til QlikView eller Microsoft BI”, sier Fjellbirkeland videre. ”Med denne vissheten forventer vi en sterk vekst innen næringsmiddelbransjen i årene som kommer”.

Om BizView

BizView er en programvare-løsning for prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering. Programvaren har et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt, kombinert med kraftig workflow-styring. BizView er en åpen løsning som passer godt med QlikView og Microsofts beslutningsstøtte løsninger. BizView er utviklet av Bizview Systems, med kontorer i Skandinavia. BizView markedsføres av et profesjonelt, globalt partnernettverk. I dag finnes det over 1000 bedrifter som bruker løsninger fra Bizview Systems.

Om Strand Unikorn AS

Strand Unikorn AS omsetter varer til landbruket (i hovedsak kraftfôr til husdyrproduksjon og såvarer som korn, frø og settepotet), og er et produkt av fusjonen mellom AS Strand Brænderi og Unikorn AS i 2008. Bedriften har lange tradisjoner og ble under navnet Strand Brænderi etablert i 1843 som det første samvirkeforetaket i norsk landbrukshistorie. Strand Unikorn er i dag et selskap i Norgesfôrkjeden.

Strand Unikorns bidrag i verdikjeden er å gi bonden de beste forutsetninger slik at han kan produsere kvalitetsprodukter til forbrukerne. Logistikk og effektiv vareflyt er derfor et viktig fagområde for Strand Unikorn. Herunder inngår innkjøp av råvarer til kraftfôrproduksjonen med best mulig råvarekvalitet kombinert med gunstige priser.

For mer informasjon kontakt lars.fjellbirkeland@bizviewsystems.com eller harry.nilsen@strandunikorn.no.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Daglig leder, Lars Fjellbirkeland, i Bizview Norge, uttaler i forbindelse med denne avtalen at næringsmiddelindustrien er ett viktig satsningsområde for Bizview. Kjøttprodusenter som Grilstad, Nortura og Furuseth, grossister som Haugen Gruppen og Jensen & Co, drikkevareprodusenter som Lerum og Telemark Kildevann, er noen av de næringsmiddelbedriftene som i løpet av de siste årene har tatt i bruk BizView.
Lars Fjellbirkeland, Daglig leder i Bizview Norge