Bizview Systems fortsetter fremgangen i det norske markedet

Report this content

BizView for QlikView har fått veldig god mottakelse både fra de største europeiske QlikView-partnerne til de mindre og nisjeorienterte – og vi har allerede kunnet ønske mange QlikView-kunder inn i Bizview-familien.

Det er derfor med stor glede vi nå ønsker bWise AS velkommen som ny Bizview-partner i det norske markedet. bWise er et av Norges ledende kompetansemiljøer innen business intelligence og corporate performance management, med en markant track record på gjennomføring av vellykkede QlikView-prosjekt i det norske markedet.

Daglig leder i Bizview Norge, Lars Fjellbirkeland, uttaler i samband med samarbeidsavtalen med bWise, at Bizview ser store muligheter i det norske markedet for budsjett- og prognosesystemer. ”Bizview sitt mantra er "Planning and reporting the way you want it. Faster.", noe som kun er mulig å gjennomføre om man kan kombinere det beste systemet med den beste kompetansen for implementering. Med bWise som Bizview-partner vil det bli mange nye kunder som vil få erfare dette”.

Kristoffer Danielsen, ansvarlig for "planning" systemer innen bWise, uttaler i samband med samarbeidet med Bizview: ”Det er stor etterspørsel etter fleksible, kostnadseffektive og skalerbare systemer innen området planning. Med BizView har vi funnet et produkt som til fulle dekker disse kriteriene”.

Om BizView

BizView er en programvare-løsning for prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering. Programvaren har et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt, kombinert med kraftig workflow-styring. BizView er en åpen løsning som passer godt med QlikView og Microsofts beslutningsstøtte løsninger. BizView er utviklet av Bizview Systems, med kontorer i Skandinavia. BizView markedsføres av et profesjonelt, globalt partnernettverk. I dag finnes det over 1000 bedrifter som bruker løsninger fra Bizview Systems.

Om bWise AS

bWise er et ledende kompetansesenter innenfor Business Intelligence (BI), datavarehus og virksomhetsstyringsløsninger, og har opparbeidet seg en unik kompetanse på QlikView og QlikView-relaterte løsninger som finnes i markedet. Mange års erfaring, med senior ressurser på de fleste plan, har bidratt til selskapets kunder har oppnådd store besparelser på de løsningene som er valgt. Fleksibilitet er et nøkkelord, og BizView for QlikView er et glimrende eksempel på at store løsninger kan være enkle, fleksible og rimeligere. bWise har i dag over 130 kunder fordelt over ulike bransjer, og kontorer i Oslo, Drammen og Stavanger.

For mer informasjon kontakt: lars.fjellbirkeland@bizviewsystems.com eller kristoffer@bwise.no

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker