Budget, forecast and planning with BizView for Microsoft Dynamics NAV

We are today proud to present BizView for Microsoft Dynamics NAV. The solution BizView for Microsoft Dynamics NAV is specially designed to complement your choice of NAV as your central ERP-System. BizView for Microsoft Dynamics NAV combines the best of NAV with powerful functions for performance management in BizView.

For more information see www.ncg-group.com/products/bizview/bizview-microsoft-dynamics-nav/

About BizView and NCG Group

BizView is one of the leading systems for forecasting, budgeting and reporting in the Nordic countries. The software provides a web-based Excel-like user interface combined with powerful workflow management. BizView is an open solution that also fits well with QlikView’s and Microsoft’s business intelligence offerings. BizView is developed and marketed by NCG Group with offices in Scandinavia and is marketed outside Scandinavia by partners. NCG Group has more 1000 companies that use our solutions.

For more information see www.ncg-group.com

Tags:

Om oss

BizView - Planning and reporting the way you want it. Faster. BizView er en programvare-løsning for prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering. Programvaren har et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt, kombinert med kraftig workflow-styring. BizView er en åpen løsning som passer godt med QlikView og Microsofts beslutningsstøtte løsninger. BizView er utviklet av Bizview Systems, med kontorer i Skandinavia. BizView markedsføres av et profesjonelt, globalt partnernettverk. I dag finnes det over 1000 bedrifter som bruker løsninger fra Bizview Systems. For mer informasjon se www.bizviewsystems.com

Multimedia

Multimedia