Nå slår det gnister!

Report this content

Når Elektroimportøren nå velger BizView er det nok et eksempel på hvordan Bizview stadig styrker sin posisjon i det norske Retail-markedet. Sammen med vår strategiske partner, bWise, gleder vi oss over at Norges ledende elektro detaljist og grossist blir en del av BizView-familien.

”bWise er ett av Norges ledende kompetansemiljøer innenfor BI og CPM, og som partner til BizView kan vi nå tilby våre kunder de beste løsningene innenfor området Planning”, uttaler Kristoffer Danielsen, ansvarlig for området ”Budsjett og Prognose” i bWise. Kristoffer forteller videre at Retail-kunder har store behov for å styre og optimalisere sine Planning-funksjoner og prosesser. ”Med BizView for Qlikview kan vi nå tilby våre kunder markedets mest effektive løsningere innen området Planning. Det er stor etterspørsel etter fleksible, kostnadseffektive og skalerbare systemer innen området planning. Med BizView har vi funnet et produkt som til fulle dekker disse kriteriene”.

Daglig leder i Bizview Norge, Lars Fjellbirkeland, uttaler i samband med denne avtalen at man forventer fortsatt sterk vekst innenfor Retail-markedet i tiden som kommer. ”Å samarbeide med de beste kompetansemiljøene i markedet er den sikreste veien for at vi kan lykkes”, sier Lars. ”Bizview sitt mantra er "Planning and reporting the way you want it. Faster.", noe som kun er mulig å lykkes med om man kan kombinere det beste systemet med den beste kompetansen for implementering”.

”Våre mål er ambisiøse og for å nå våre målsetninger er vi avhengig av at alle hos Elektroimportøren vet hva som forventes i det daglige arbeidet. Det stiller også store krav til de IT-løsninger vi implementerer, og BizView for Qlik gir oss den tryggheten og fleksibiliteten som er nødvendig for å lykkes”, sier Petter Bjørnstad, sjef hos Elektroimportøren.

For mer informasjon, kontakt lars.fjellbirkeland@bizviewsystems.com eller kristoffer.danielsen@bwise.no

Om Elektroimportøren

Elektroimportøren AS ble etablert i 1994 med eget utsalg i Oslo, i tillegg til salg over postordre, av elektromateriell til det profesjonelle og private markedet i Norge. Selskapet er i dag først og størst i Norge på salg av elektromateriell – både i det profesjonelle og det private markedet.

Elektroimportøren selger elektromateriell, belysning, varme og nærliggende produkter til markedet i Norge, og tilbyr faglig veiledning og kvalitetsprodukter til lave priser gjennom et effektivt butikknettverk og en innovativ nettbutikk.

For mer informasjon, se www.namron.no

Om bWise AS

bWise er et ledende kompetansesenter innenfor Business Intelligence (BI), datavarehus og virksomhetsstyringsløsninger, og har opparbeidet seg en unik kompetanse på Qlik og QlikView-relaterte løsninger som finnes i markedet. Mange års erfaring, med senior ressurser på de fleste plan, har bidratt til selskapets kunder har oppnådd store besparelser på de løsningene som er valgt. Fleksibilitet er et nøkkelord, og BizView for Qlik er et glimrende eksempel på at store løsninger kan være enkle, fleksible og rimeligere. bWise har i dag over 130 kunder fordelt over ulike bransjer, og kontorer i Oslo, Drammen og Stavanger.

For mer informasjon, se www.bwise.no

Om BizView

BizView er en programvare-løsning for prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering. Programvaren har et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt, kombinert med kraftig workflow-styring. BizView er en åpen løsning som passer godt med Qlik og Microsofts beslutningsstøtte løsninger. BizView er utviklet av Bizview Systems, med kontorer i Skandinavia. BizView markedsføres av et profesjonelt, globalt partnernettverk. I dag finnes det over 1.000 bedrifter som bruker løsninger fra Bizview Systems.

For mer informasjon, se www.bizviewsystems.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

bWise er ett av Norges ledende kompetansemiljøer innenfor BI og CPM, og som partner til BizView kan vi nå tilby våre kunder de beste løsningene innenfor området Planning. Med BizView for Qlikview kan vi nå tilby våre kunder markedets mest effektive løsningere innen området Planning. Det er stor etterspørsel etter fleksible, kostnadseffektive og skalerbare systemer innen området planning. Med BizView har vi funnet et produkt som til fulle dekker disse kriteriene.
Kristoffer Danielsen, ansvarlig for området ”Budsjett og Prognose” i bWise
Å samarbeide med de beste kompetansemiljøene i markedet er den sikreste veien for at vi kan lykkes. Bizview sitt mantra er - Planning and reporting the way you want it. Faster., noe som kun er mulig å lykkes med om man kan kombinere det beste systemet med den beste kompetansen for implementering.
Lars Fjellbirkeland, daglig leder Bizview Norge
Våre mål er ambisiøse og for å nå våre målsetninger er vi avhengig av at alle hos Elektroimportøren vet hva som forventes i det daglige arbeidet. Det stiller også store krav til de IT-løsninger vi implementerer, og BizView for Qlik gir oss den tryggheten og fleksibiliteten som er nødvendig for å lykkes.
Petter Bjørnstad, sjef hos Elektroimportøren