NCG Group er historie. Velkommen Bizview Systems.

Report this content

"Det er en naturlig konsekvens av vår suksess med BizView at vi velger å endre selskapets navn til det samme, NCG Group blir nå Bizview Systems," sier styreleder Oskar Kristiansen. "Året som gikk ga oss en rekke nye kunder og partnere på flere kontinenter, og en utvikling vi er trygge på vil fortsette også de neste årene. Vi skal derfor styrke merkevaren BizView på alle plan, og tar skrittet fullt ut ved å endre navnet på selskapet til Bizview Systems."

Snart 15 år i kontinuerlig utvikling

Da NCG Group ble etablert i 2001 var det mye som var annerledes. Internett var ennå i sin spede utbredelse, sky-basert lagring fantes ikke - og Facebook var knapt nok påtenkt.

Det som fantes allerede den gang var forskjellige dataløsninger for ledelsesinformasjon, overvåking, rapportering og budsjett/prognose. NCG Group tilbød en rekke slike, men basisproduktet var CPM Suite, en løsning som mange faktisk fortsatt benytter. Men som nevnt, verden endrer seg.

"I 2009 tok vi en strategisk beslutning om å bygge vår egen løsning fra bunnen av, et web-basert system for prognostisering, budsjet­tering, rapportering, analyse og konsolidering med «Excel-look-alike» brukergrensesnitt," tilføyer Kristiansen.

"Vi som har jobbet med BizView har hele tiden visst at dette er en kontinuerlig prosess, med forbedringer, oppdateringer, implementeringer - verden rundt oss endres også og vi må sikre at Bizview alltid er i fremste rekke når det gjelder teknologiforståelse og brukerdesign."

I september 2015 lansertes det man for første gang kaller en fullverdig løsning. Med integreringen av BizView Analytics ble Bizview 7.0 komplett. Og markedet responderte deretter! Fjoråret ga en rekke nye kunder og partnere i nye verdensdeler, så nå er strategien å satse internasjonalt med et produkt som kan konkurrere med hvem som helst - store og små - på fleksibilitet, brukervennlighet og pris.

"Nå er vi kommet dit at navnet NCG Group står litt i veien for videre merkevarebygging og utbredelse. Vi skal rendyrke merkevaren BizView på alle plan, og tar skrittet fullt ut ved å endre navnet på selskapet til Bizview Systems," forklarer Oskar Kristiansen.

Samme kontaktpunkter som tidligere

Hjemmesiden finner man på www.bizviewsystems.com . Og nye emailadresser vil mottas etterhvert som man trenger dem, og alle telefonlister og besøksadresser forblir uendret. For å være på den sikre siden beholdes samtlige emailadresser og nettadresser hele dette året..

Om BizView og Bizview Systems

BizView er et av de ledende systemene innen prognostisering, budsjet­tering, rapportering, analyse og konsolidering i Norden. Programmet tilbyr et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt i kombinasjon med kraftfull workflowstyring. BizView er en åpen løsning som også passer bra sammen med QlikView og Microsofts beslutningsstøtteløsninger. BizView utvikles og markedsføres av Bizview Systems med kontor i Skandinavia og markedsføres utanfor Skandinavia gjennom partners. Mer enn 1,000 bedrifter bruker våre løsninger i dag.

For mer informasjon se www.bizviewsystems.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Det er en naturlig konsekvens av vår suksess med BizView at vi velger å endre selskapets navn til det samme, NCG Group blir nå Bizview Systems. Året som gikk ga oss en rekke nye kunder og partnere på flere kontinenter, og en utvikling vi er trygge på vil fortsette også de neste årene. Vi skal derfor styrke merkevaren BizView på alle plan, og tar skrittet fullt ut ved å endre navnet på selskapet til Bizview Systems.
Oskar Kristiansen, styreleder