Oslo Røde Kors får en hjelpende hånd med BizView

Report this content

Vi i NCG Group har bestemt oss for å bidra til at gode saker, ideelle organisasjoner og lag får den ekstra hjelpen, verktøyet, som kan bidra til at disse får bedre effekt ut av oppgavene de arbeider med.

Oslo Røde Kors er første organisasjon som nå drar nytte av "BizView Social Responsiblity Initiative", et program hvor vi leverer komplette BizView-løsninger for humanitære og ideelle organisasjoner til selvkost. På lik linje med alle våre andre kunder vil ideelle organisasjoner og lag få en 100% profesjonell oppfølging, implementering og opplæring. Skulle jo faktisk bare mangle, det er grundigheten og servicenivået vi bygger rundt BizView som gjør at vi har fått stor oppmerksomhet og fantastiske kritikker for produktløsningene våre.

Kompleksitet er et ord som ofte brukes for å betegne arbeidet ideelle organisasjoner gjør, og med BizView kan viktige områder som prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering håndteres på en bedre og mer effektiv måte enn tidligere. Programmet tilbyr et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt i kombinasjon med kraftfull workflowstyring. BizView er en åpen løsning som også passer bra sammen med QlikView og Microsofts beslutningsstøtteløsninger.

Kjenner du noen organisasjoner som kan ha nytte av BizView? Be dem om å ta kontakt, så skal vi se hvordan våre løsninger kan bidra i deres daglige arbeid og om vårt BizView Social Responsibility Initiative (BSRI) er aktuelt for dem.

For mer informasjon om NCG Group, BizView 7.0 eller vårt BSRI program, ta kontakt med adm. dir. i NCG Norway, Lars Fjellbirkeland, telefon +47 909 39 089 eller lars.fjellbirkeland@ncg-group.com.

Om BizView og NCG Group

BizView er et av de ledende systemene innen prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering i Norden. Programmet tilbyr et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt i kombinasjon med kraftfull workflowstyring. BizView er en åpen løsning som også passer bra sammen med QlikView og Microsofts beslutningsstøtteløsninger. BizView utvikles og markedsføres av NCG Group med kontor i Skandinavia og markedsføres utanfor Skandinavia gjennom partners. Mer enn 1,000 bedrifter bruker våre løsninger i dag.

For mer informasjon se www.ncg-group.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker