PRESSEINVITASJON: Lanseringsjournalistikk, reklameforbud og redaktøransvar

Blå Kors har kartlagt og analysert norsk presses voksende omtaler og anbefalinger av alkoholprodukter, og utarbeidet rapporten «Alkohol som selger aviser – aviser som selger alkohol». Rapporten offentliggjøres av Blå Kors og overleveres til Norsk Presseforbund torsdag 14. mai 2009.

Rapporten er også oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, ved statssekretær Ellen Pedersen (SV).

Overelevering til Norsk Presseforbund:
Blå Kors møter generalsekretær i Norsk Pressforbund Per Edgar Kokkvold i Presseforbundet, Rådhusgata 17, torsdag 14. mai, klokken 1130.
Pressen er velkommen til å være til stede.

Rapporten gjøres tilgjengelig på www.blakors.no etter møtet i Presseforbundet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Geir Gundersen, generalsekretær i Blå Kors Norge, 909 36 431
Steinar Glimsdal, informasjonssjef i Blå Kors Norge, 926 36 739

Tags:

Om oss

Blå Kors er en felleskristen, diakonal medlemsorganisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid . Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 34 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har 2.530 medlemmer. Over 900 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors. Vi søker å etablere og videreutvikle en rekke forskjellige tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer, blant annet rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler. Blå Kors-virksomheter finnes i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag.

Dokumenter og linker