Rusomsorg i Norge 100 år

I år feirer landets eldste rusinstitusjon, Blå Kors Behandlingssenter Eina, 100 år. Hovedfeiringen skjer i løpet av dagene 4.-7. juni 2009. Etableringen av «Blåkorshjemmet» på Eina markerte starten på den moderne rusomsorgen i Norge.

Det var 1. april 1909 at den nystiftede organisasjonen Blå Kors åpnet dørene på Nordre Teiterud gård på Vestre Toten for i alt 9 pasienter som slet med alkoholproblemer. Dette var ett år før Den norske lægeforening åpnet sitt kurhjem på Ørje. «Blåkorshjemmet» var fram til 1949 Blå Kors’ eneste institusjon for alkoholikere. I dag er antall behandlingsinstitusjoner som eies og drives av Blå Kors vokst til 10. Disse institusjonene behandler 4.400 pasienter årlig og har 600 ansatte. Fem av institusjonene behandler også mennesker som lider av spilleavhengighet. Feiringen på Eina er tredelt: • Torsdag 4. juni, fra kl 1000 arrangeres en fagdag (overskrift: «Rom for bevegelse – rom i bevegelse») ved senteret. • Lørdag 6. juni kl 1800 går selve jubileumsfesten av stabelen samme sted. • Søndag 7. juni kl 1100 er det jubileumsgudstjeneste i Eina kirke med generalsekretær Geir Gundersen som liturg og predikant (NRK opptak, sendes som radiogudstjeneste 23. august 2009). FAKTA: 100 år med rusbehandling i Norge Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Organisasjonen forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. I år feires 100 år med rusbehandling i regi av Blå Kors. Her er noen milepæler etter etableringen av «Blåkorshjemmet» på Eina i 1909: 1949 Lolandsheimen (Vennesla) (i dag Loland Behandlingssenter) får off autorisasjon som kursted 1957 Skogliheimen (i dag Askøy Blå Kors Klinikk) etableres 1958 Blå Kors Tilsynshjem i Tønsberg blir kursted – får status som klinikk 12 år senere 1958 Blå Kors Klinikk Oslo (i dag Blå Kors Senter) blir etablert – poliklinikk to år senere 1963 Blå Kors Sosialhjem Haugesund (i dag Haugaland A-senter) etableres 1970 Håkøya Helseheim og Skattøra Klinikk og Tilsynshjem, begge i Tromsø, etableres 1976 Blå Kors Klinikk Drammen (i dag Bragernes Behandlingssenter) etableres 1977 Blå Kors Klinikk Trondheim (i dag Lade Behandlingssenter) etableres 1977 Borgestadklinikken Skien etableres 1978 Blå Kors Sosialbygg Bergen etableres 1988 Blå Kors Basissenter Sandnes (i dag Blå Kors Poliklinikk) etableres 1991 Østfoldklinikken (Onsøy) etableres 1995 Blå Kors Behandlingssenter Kristiansand blir Blå Kors Halvveishus 2003 Duedalen Rehabiliteringssenter i Rogaland overtas av Blå Kors (Kilde: Olav Hamran m fl: Himmel og jord i bevegelse, Blå Kors i hundre, Press 2006) Se også www.blakors.no og www.bks.no

Tags:

Om oss

Blå Kors er en felleskristen, diakonal medlemsorganisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid . Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 34 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har 2.530 medlemmer. Over 900 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors. Vi søker å etablere og videreutvikle en rekke forskjellige tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer, blant annet rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler. Blå Kors-virksomheter finnes i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag.

Dokumenter og linker