Nordmenn er negative til pengespill

91 prosent av befolkningen i Norge vil ha en pengespillpolitikk som er strengere enn i dag eller like streng som i dag. 69 prosent av den norske befolkningen mener norske myndigheter bør jobbe for et internasjonalt forbud mot nettbaserte pengespill.

- Nordmenn vet at pengespill har store skadevirkninger, men selv vi som arbeider med å behandle spilleavhengige er overveldet over den sterke skepsisen til pengespill, sier generalsekretær i Blå Kors, Geir Gundersen.

Blå Kors-undersøkelsen er gjennomført av Norstat, og bygger på telefonintervjuer med et landsrepresentativt utvalg på 4000 nordmenn over 18 år.

Lovgivningen i Norge er blant de strengeste i verden når det gjelder pengespill, men bare ti prosent av befolkningen oppgir at de ønsker en mindre restriktiv lovgivning. 45 prosent av befolkningen vil ha en mer restriktiv politikk, blant kvinner er tallet 50 prosent. FrP har den høyeste andelen velgere som ønsker en friere spillpolitikk, men selv her er det snakk om så lite som 22 prosent.

En Sintef-undersøkelse i 2007 viste at 25.000 nordmenn har et pengespillproblem. Årlig må mellom 300 og 400 nordmenn behandles for spilleavhengighet.

- Skadevirkningene av spill er fortsatt langt større enn norske myndigheter kan akseptere, og de unge generasjonene spiller stadig mer. Vi må gjøre langt mer for å hindre at flere unge mennesker og familier rammes, påpeker Geir Gundersen.

57 prosent av befolkningen oppgir at de satser penger på spill fra Norsk Tipping, men nordmenn friskmelder ikke spillene deres. 58 prosent mener spillene fra Norsk Tipping i stor grad bidrar til spilleavhengighet i Norge.Dokumenter og linker