Black & Decker konsernets okonomiske informasjon

BLACK & DECKER KONSERNETS ØKONOMISKE INFORMASJON År 2000 var et FRAMGANGSRIKT ÅR FOR KONSERNET. Omsetningen økte med sammenlignbare enheter med + 1% til USD 4,5 milliarder og gevinsten per aksje hadde en positiv utvikling med + 4% til USD 3.51. Ved årsavslutningen ble det for konsernet avsatt USD 40 millioner til et omstruktureringsprogram i den hensikt om å nå ytterligere effektiviseringsgevinster, fortrinnsvis i produksjonen, hvor 400 arbeidsplasser vil bli rasjonalisert bort. For vår virksomhet i NORDEN opplevde vi også for år 2000 en positiv utvikling med en omsetningsøkning på + 15% til cirka SEK 1,1 milliarder og år 2000 var faktisk vårt beste år noensinne. Trenden har fortsatt for 2001 med en hittil kraftig omsetningsøkning. I NORGE omsatte vi i år 2000 for over NOK 285 millioner, eller + 13% sammenlignet med foregående år, hvilket vi er meget fornøyde med. Den positive trenden fra forrige år har fortsatt under 2001 hvor vi har rapportert en omsetning i januar med + 93%! BLACK & DECKER SOM MARKEDSLEDER ØKER YTTERLIGERE på det norske markedet for elhåndverktøy. Ved verktøy for privatkonsumenter økte marknadsandelen under året med + 7% til 50% på et marked som forøvrig ikke viste noen økning . En tendens er att konsumentene, i første rekke huseiere, nå handler dyrere verktøy og hageredskaper. Blant huseiere, som er Black & Deckers fremste målgruppe, vokser gjør-det- selv-trenden. Konsumentene bygger om og renoverer i egen regi. Trenden sammenfaller med ett akkumulert behov for å renovere og bygge om framfor alt eldre hus og egne hjem. En stor forklaring til selskapets økte markedsandeler ligger i flere nye unike produkter som ble introdusert under året. Vedrørende produkter for industrielt bruk har selskapet forsterket satsningen på sitt produktprogram under varemerket DEWALT, og har økt sin markedsandel med + 2% til 35%. Også innom industridivisjonen har ett flertall unike produkter og konsept blitt utviklet. For ytterligere information, vennligst kontakt: Administrerende direktør Olav Østli på tlf. 22 90 99 51. Black & Decker er en ledende global produsent av elektriske håndverktøy til såvel hobby- som industribrukere. Foretaket omfatter også hageprodukter, Piranha tilbehør og DEWALT profesjonelle verktøysprogram. Det nordiske hovedkontor med sentral markedsføring, administrasjon og sentrallager ligger i Gøteborg. Vårt norske kontor er lokalisert i Oslo. Pressemeldingen for år 2000 publiseres på Black & Deckers hjemmeside: www.blackdecker.no. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01430/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01430/bit0003.pdf

Dokumenter og linker