Black & Decker konsernets økonomiske informasjon 2001

BLACK & DECKER KONSERNETS ØKONOMISKE INFORMASJON 2001 Svake økonomiske forutsetninger påvirket konsernets virksomhet i 2001 og salget falt med 5% til USD 4,3 milliarder. Resultatet var i overensstemmelse med tidligere prognoser. Kapitalbinding i lager ble redusert i 2001 med USD 132 millioner. Konsernet annonserte videre et stort omstruktureringsprogram for i første hånd å skape en mer fordelaktig kostbase innen produksjon. Tre fabrikker ble stengt i USA, og produksjonen ble flyttet fra USA og England til enheter i Mexico, Kina samt en ny fabrikk i Tsjekkia. Programmet beregnes å koste sammenlagt USD 190 millioner og gir årlige besparelser på USD 100 millioner. For vår virksomhet i NORDEN opplevde vi i 2001 en positiv forretningssituasjon med en omsetningsøkning på +4% til cirka SEK 1,2 milliarder. I NORGE omsatte vi i 2001 for straks over NOK 289 millioner, eller +1% sammenlignet med foregående år. For ytterligere informasjon kontakt: Administrerende direktør Olav Østli på tlf. 22 90 99 51. Black & Decker er en ledende global produsent av elektriske håndverktøy til såvel hobby- som industribrukere. Virksomheten omfatter også hageprodukter, Piranha tilbehør og DEWALT's profesjonelle verktøyprogram. Det nordiske hovedkontoret med sentral markedsføring, administrasjon og sentrallager ligger i Gøteborg. Boksluttskommuniké for år 2001 publiseres på Black & Deckers hjemmeside: www.blackdecker.no. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00830/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00830/bit0003.pdf

Dokumenter og linker