Utvidelse av Boliden Odda og mer sink med verdensledende klimaytelse

Report this content

Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av Boliden Odda i Norge til 350 ktonn i årlig sinkproduksjon. Investeringen utgjør totalt 700 MEUR og vil være fullført innen utgangen av 2024. Utvidelsen betyr at produksjonen av sink med verdensledende klimaytelse nesten vil doble seg.

Boliden Odda har i dag en årlig produksjonskapasitet på 200 ktonn sink. Virksomheten forsynes med fornybar energi samtidig som avfall deponeres i fjellhaller med en unik og langsiktig bærekraftig teknologi. Investeringen betyr at den årlige produksjonskapasiteten for sink vil øke til 350 ktonn med betydelig forbedret produktivitet, samtidig som man unngår betydelig fremtidig vedlikehold. I tillegg til sink vil utvinning av bimetallene bly, gull og sølv være mulig. Den økte produksjonskapasiteten sammen med energieffektiviseringsforbedringer og en ny langsiktig avtale for leveranser av fornybar energi, betyr at den allerede lave karbondioksidintensiteten reduseres ytterligere. Alle miljøtillatelser for virksomheten er oppnådd.

      - Dette er en av de største investeringene i Bolidens historie. Å utvide produksjonen av sink med høyest klimaytelse og samtidig forbedre ressurseffektivitet og produktivitet, betyr at vi setter en ny standard for sinkproduksjon både når det gjelder bærekraftsytelse og kostnadseffektivitet, sier Mikael Staffas, konsernsjef, Boliden.

Investeringen av et stort antall nye anlegg i Boliden Odda, inkludert en ny røsteovn og en ny svovelsyreanlegg, utvidelse og modernisering av lutning og rensning, en ny elektrolysehall og utvidelse av støperi og kaiinfrastrukturen. Størstedelen av den totale investeringen på 700 MEUR vil bli gjort i 2022 og 2023.Utvidelsesprosjektet innebærer også at graden av digitalisering og automatisering øker i virksomheten, noe som bidrar til forbedret produktivitet. Som en følge av den betydelige tekniske utviklingen har Boliden Odda fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Klas Nilsson, direktør Group Communications, tlf: 070-453 65 88

 

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker