ÅRSRAPPORT 2006

Bonheur ASA har i dag offentliggjort
årsberetningen for 2006. Se vedlegg på
www.newsweb.no eller selskapets hjemmeside
www.bonheur.no

Engelsk oversettelse vil være tilgjengelig på
www.bonheur.net i løpet av mandag 21. mai 2007.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker