FLAGGING

Ganger Rolf ASA har kjøpt 484.400 aksjer i
Bonheur ASA til kr.205,- per aksje. Ganger Rolf
ASA vil etter kjøpet eie 8.444.040 aksjer i
Bonheur ASA, tilsvarende 20,70% av
aksjekapitalen.

Kontaktperson: Finansdirektør Mårten Lunde, tlf.
+47 22 34 10 00

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner