FORSLAG OM EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE

Styret i Bonheur ASA vil foreslå at selskapet
utbetaler et ekstraordinært utbytte med kr. 7.-
per aksje
For full informasjon se www.newsweb.noStyret i Bonheur ASA vil foreslå at selskapet
utbetaler et ekstraordinært utbytte med kr. 7.-
per aksje. Dette bl.a på bakgrunn av en
fortsatt positiv resultatutvikling innenfor
selskapets viktigste forretningsområder og
selskapets styrkede finansielle posisjon.
Styret understreker at dette er et
ekstraordinært forslag og minner om det ordinære
utbyttenivået som historisk har utgjort kr 1,25
per aksje (hensyntatt aksjesplitt som ble
gjennomført i
juni 2006).

I tråd med dette har styret besluttet å innkalle
til en ekstraordinær generalforsamling den 15.
september 2006. Forutsatt godkjennelse av
generalforsamlingen vil utbyttet bli utbetalt
til aksjeeiere per generalforsamlingsdato.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner