Fred. Olsen Renewables AS er tildelt investeringsstøtte fra Enova

Fred. Olsen Renewables AS, som er eiet med 50% hver av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, er ved sitt datterselskap Norsk Miljø Energi Sør AS tildelt investeringsstøtte på NOK 388 millioner av Enova for selskapets vindkraftprosjekt på Lista i Vest-Agder. Konsesjon for utbygging av vindkraftanlegget på Lista med inntil 102 MW installert kapasitet, ble tildelt i 2009. Arbeidet med å realisere prosjektet går nå inn i en ny fase som inkluderer forhandlinger med de viktigste potensielle leverandørene. Utfallet av forhandlingene med mulige leverandører vil gi grunnlag for en investeringsbeslutning. For ytterligere informasjon, kontakt adm. dir. Torger Lien, Fred. Olsen Renewables AS, tel.: 22 34 12 70 / 918 88 112

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner