GJENNOMFØRT SALG AV AKSJER I FRED.OLSEN ENERGY ASA

Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA som sammen er
hovedaksjonærer i Fred. Olsen Energy ASA (FOE)
har hver solgt 2.5 millioner aksjer i FOE til
kurs 282.- per aksje. Den bokførte verdien av
disse aksjene i de konsoliderte regnskaper for
både Bonheur og Ganger Rolf er estimert til 55
kroner per aksje.

For full informasjon se: www:newsweb.noBonheur ASA og Ganger Rolf ASA som sammen er
hovedaksjonærer i Fred. Olsen Energy ASA (FOE)
har hver solgt 2.5 millioner aksjer i FOE til
kurs 282.- per aksje. Den bokførte verdien av
disse aksjene i de konsoliderte regnskaper for
både Bonheur og Ganger Rolf er estimert til 55
kroner per aksje.


Plasseringen som ble forestått av ABG Sundal
Collier, ble betydelig overtegnet.

Bonheur og Ganger Rolf eier hver 17 814 383 i
FOE etter salget, tilsvarende omlag 54% av
totalt antall utestående aksjer i FOE. Selgerne
er primærinnsidere i FOE.

Kontaktperson : Finansdirektør Mårten Lunde, tlf
22341000

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner