GRO OG BON: OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 4. KVT 05

I forbindelse med offentliggjøring av resultater
for 4. kvartal og foreløpige årsmeldinger 2005,
inviteres det til felles presentasjon torsdag
16. februar kl 09.00. Presentasjonen finner
sted i Fred. Olsen & Co`s lokaler i Fred. Olsens
gate 2, Oslo. Påmelding bes meddelt Sissel
Walum per e-post til sissel.walum@fredolsen.no
eller tlf. 22 34 10 31 innen tirsdag 14.
februar.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner