Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 19. 12.08

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2008
Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse, vil utbyttet bli utbetalt tirsdag 6. januar 2009.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker