INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det vises til innkalling til årets ord.
generalforsamling sendt OSE 12. mai 2006.
Separat melding med påmeld.skjema som nevnt i
innkallingens siste avsnitt, sendes i dag
samtlige aksjonærer med kjent adresse. Fristen
for påmelding til generalforsamlingen er satt
til 29. mai 2006 kl. 1600. Det er ingen
ytterligere vedlegg til innkallingen enn
fullmaktskjemaer. Se www.newsweb.no
Som nevnt i innkallingen vil årsregnskapet bli
utsendt 24. mai 2006

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker