Kjøp av aksjer

Kristin M. Olsen, nærstående til primærinnsider i Bonheur ASA, har i dag kjøpt 9.100 aksjer i Bonheur ASA til kostpris kr 124,- per aksje. Etter transaksjonen er hennes totale aksjebeholdning i selskapet 25.000 aksjer.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner