KJØP AV AKSJER

Primærinnsidere i Bonheur ASA, Invento AS og Quatro AS, har kjøpt henholdsvis 610 700 og 2 568 aksjer i Bonheur ASA til kurs NOK 155, - per aksje. Invento AS vil etter kjøpet eie 11 960 248 aksjer i Bonheur ASA, tilsvarende 29,32 % av aksjekapitalen, og Quatro AS vil etter kjøpet eie 8 368 252 aksjer i Bonheur ASA, tilsvarende 20,52% av aksjekapitalen.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner