OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2005

GRO og BON
I forbindelse med offentliggjøring av konsernenes resultat
for 1. kvartal 2005, inviteres det til felles presentasjon
onsdag 4. mai kl 0900 i Fred. Olsen & Co.`s lokaler i Fred.
Olsens gate 2, Oslo.

Påmelding til Sissel Walum, e-post
sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34 10 31 innen
tirsdag 3. mai kl 1600.GRO and BON
Release of 1 Quarter 2005 results

In connection with the release of the 1Q 2005 results for
the groups, a joint presentation will be held on Wednesday
4 May at 09:00 am at Fred. Olsens & Co.`s headquarters in
Fred. Olsens gate 2, Oslo.

For registration, please contact Sissel Walum on e-mail
sissel.walum@fredolsen.no or tel. +47 22 34 10 31 within
Tuesday 3 May at 16:00 pm.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner