OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2006

GRO og BON
Offentliggjøring av resultat for 1. kvartal 2006

I forbindelse med offentliggjøring av
konsernenes resultat for 1. kvartal 2006,
inviteres det til felles presentasjon torsdag 4.
mai kl 0900 i Fred. Olsen & Co.`s lokaler i
Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Påmelding til Sissel Walum, e-post
sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34
10 31 innen onsdag 3. mai kl 1600.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner