Presentasjon 4. kvartal 2010

I forbindelse med offentliggjøring av resultatet for 4. kvartal og foreløpig årsresultat for  2010, inviteres det til presentasjon torsdag 24. februar 2011 kl 09:00 i selskapets lokaler i Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Påmelding til Sissel Walum, e-post: sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34 10 26  innen 23. Februar 2011.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner