Presentasjon 4 kvartal / foreløpig årsresultat 2008

I forbindelse med offentliggjøring av resultatet for 4. kvartal 2008 og foreløpig årsresultat for 2008, inviteres det til presentasjon torsdag 12. februar 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler i Fred. Olsens gate 2, Oslo.
Påmelding til Sissel Walum, e-post sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34 10 31 innen 11. februar 2009.

Abonner