Presentasjonsmateriale 4. kvartal 08

Vedlagt er felles presentasjonsfil fra dagens 4. kvartalspresentasjoner og foreløpig årsresultat 2008 for Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA

Abonner

Dokumenter og linker