SALG AV BORGEN DOLPHIN

Produksjonsriggen Borgen Dolphin ble i dag solgt
til Addax Petroleum Development (Nigeria) Ltd av
Knock Borgen Pte Ltd, et 100% eiet datterselskap
av Fred Olsen Production AS som igjen indirekte
eies av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA i
fellesskap. For ytterligere informasjon, se
hovedmeldingsfeltetProduksjonsriggen Borgen Dolphin ble i dag solgt
til Addax Petroleum Development (Nigeria) Ltd av
Knock Borgen Pte Ltd, et 100% eiet datterselskap
av Fred Olsen Production AS som igjen indirekte
eies av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA i
fellesskap. Salget er i henhold til kjøpsopsjon
gitt i leieavtale med Addax Petroleum Development
(Nigeria) Ltd, inngått 6 april 2004. Salgsbeløpet
er ca. 21 mill. USD og vil gi en regnskapsmessig
gevinst på ca. 16 mill. USD som vil bli bokført i
3 kvartal 2006. Levering er forventet å finne
sted 13. september 2006.

For ytterligere informasjon kontakt Paal Hylin,
Adm. Dir, Fred.Olsen Production AS, tlf. 905 16
702 eller Per-Oscar Lund, Adm. Dir. First Olsen
Ltd, tlf 907 80 254

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner