SALG AV MV NORCLIFF

First Olsen Shipping Invest AS, et 100% eiet
datterselskap av First Olsen Ltd. som igjen eies
av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA i fellesskap,
har idag inngått avtale om salg av Ro-ro skipet
MV Norcliff til Birka Cargo Ltd.
For full informasjon se www:newsweb.noFirst Olsen Shipping Invest AS, et 100% eiet
datterselskap av First Olsen Ltd. som igjen eies
av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA i fellesskap,
har idag inngått avtale om salg av Ro-ro skipet
MV Norcliff til Birka Cargo Ltd. Salgsummen
utgjør EUR 9.75 millioner (ca. USD 12.5 mill)
og vil gi en regnskapsmessig gevinst i First
Olsen-konsernet på ca USD 6.5 millioner.
Levering er forventet å finne sted ved
årsskriftet 2006/2007.

For ytterligere informasjon kontakt Per-Oscar
Lund, Adm. Dir. First Olsen,
mob: 90 78 02 54

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner