SALG AV TANKSKIP

To datterselskap av First Olsen Ltd., som igjen er
eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har
inngått avtale om salg av to suezmax tankskip
under bygging ved Bohai Shipbuilding i Kina
For full melding se www.newsweb.noTo datterselskap av First Olsen Ltd., som igjen er
eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har
inngått avtale om salg av to suezmax tankskip
under bygging ved Bohai Shipbuilding i Kina.
Skipene forventes levert fra verkstedet h.h.v. i 4
kvartal 2009 og 1 kvartal 2010 og vil samtidig bli
overlevert kjøper. Skipene ble kontrahert i
september 2006 med en kontraktspris pr. skip på
USD 73.7 mill. Kjøper er Nordic American Tanker
Shipping Ltd. og salgsprisen er USD 90 mill pr.
skip.

Salgene vil gi en samlet regnskapsmessig gevinst
på ca USD 16.5 mill etter aktivering av kalkulerte
rentekostnader i byggeperioden samt kostnader til
byggeinspeksjon.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt
administrerende direktør i First Olsen Ltd.
Per-Oscar Lund, tlf. 22 34 11 81/ 907 80 254

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner