Utbytteforslag

 

Styret i Bonheur ASA har i sitt møte i dag besluttet å foreslå et utbytte for 2010 på NOK 7,00 per aksje.  Utbyttet for 2010 vil bli endelig behandlet i selskapets ordinære generalforsamling i mai 2011.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner