VEDTATT ÅRSRESULTAT


Styret og representantskapet i Bonheur ASA har med enkelte mindre endringer i forhold til annonsert foreløpig årsresultat i februar 2009 behandlet endelig årsregnskap for 2008 som følger:

Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA): NOK 3,691 millioner
Driftsresultat (EBIT): NOK 2,451 millioner
Resultat før skattekostnad: NOK 1,896 millioner
Årsresultat: NOK 1,727 millioner

Endringene fra foreløpig årsresultat er i hovedsak knyttet til estimert utsatt skattekostnad.

Representantskapet sluttet seg til styrets forslag til selskapets ordinære generalforsamling 28. mai 2009 om et utbytte på NOK 7,00 per aksje.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner