- Pressen har overdrevet finanskrisen

P R E S S E M E L D I N G
Oslo 23. april 2009

– Pressen har overdrevet finanskrisen

1 av 2 nordmenn mener pressen har krisemaksimert finanskrisen; personlig opplever de den ikke like dramatisk. Over halvparten av alle nordmenn er optimistiske med tanke på egen økonomisk situasjon fremover, men mange innrømmer likevel at de har tatt nye økonomiske forholdsregler.

Det viser en fersk, landsdekkende undersøkelse blant 3.800 nordmenn. Undersøkelsen er utført av Norges største boligblad Vi i Villa.

I aldersgruppen 16 til 24 år mener så mange som 3 av 4 at pressen har overdrevet finanskrisen.
44 prosent av de spurte sier at de ikke er blitt mer forsiktig i forhold til pengebruken som følge av krisen.

– Hvorvidt dekningen av den internasjonale finanskrisen er overdrevet har Vi i Villa ingen kvalitativ formening om, men ifølge undersøkelsen er det mye som tyder på at det ikke står så altfor dårlig til med privatøkonomien i de norske hjem, sier sjefredaktør i Vi i Villa, Tor Erik Solberg.

Betaler ned gjeld – lavere forbruk
Styringsrenten ligger per dags dato på to prosent, og boliglånsrenten har sunket kraftig siden toppen i fjor høst. 1 av 3 nordmenn sier de vil bruke den kraftige rentenedgangen til å nedbetale gjeld, mens 1 av 4 sier de vil pusse opp bolig eller hytte, eller at de vil spare penger i bank.

Undersøkelsen viser likevel at nordmenn ikke er upåvirket av den finansielle krisen, som har dominert nyhetsbildet det siste halve året. 4 av 10 svarer at de har redusert forbruket sitt, og 1 av 10 nordmenn svarer at de dropper cafébesøk, har sagt opp et avisabonnement eller drar på billigere ferie.

– Selv om mange er optimister på egne vegne, og mener krisen er overdrevet, er det interessant å se at de likevel tilpasser seg en ny økonomisk situasjon for å være på den sikre siden, sier Solberg.

Liten tillit til politikerne
Til tross for at kun tre prosent av de spurte er pessimistiske med tanke på sin økonomiske situasjon fremover, er det likevel bare 1 av 4 som har tillit til at politikerne vil ordne opp i finanskrisen. 29 prosent har ikke tillit, mens 45 prosent er usikre.

For mer informasjon og tilgang til hele undersøkelsen, kontakt:
Sjefredaktør Tor Erik Solberg, tlf: 92 89 27 23
Markedssjef Annette Stuen Slåtten, tlf: 22 04 74 15

Om undersøkelsen
Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som gjennomføres tre ganger i året, og speiler boligeieres synspunkt på forskjellige områder. Respondentene består ikke av et representativt utvalg, men har på eget initiativ registrert seg på www.viivilla.no for å delta i undersøkelsen. For å kunne delta må du være over 18 år. Alle fylker og begge kjønn er representert.

Om Vi i Villa
Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets største trykte publikasjon, med et opplag på 1,15 millioner og 1,48 millioner lesere av hver utgave. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet.