2 av 3 får ikke sluttdokumentasjon fra håndverker

x