Blir ikke ”kvitt” barna

Halvparten av norske foreldre med voksne barn, støtter dem fortsatt økonomisk. De ”voksne barna” får støtte til bil og boligkjøp, men også for å klare hverdagslige utgifter som kjøp av mat, klær, feriereiser og tilskudd til optiker, lege og tannlege. Samtidig mener en tredjedel at deres voksne barn har mindre respekt for penger enn de selv har.

P R E S S E M E L D I N G
Oslo 24. oktober 2008

Det viser en undersøkelse blant 3250 norske boligeiere. Undersøkelsen er landsdekkende og gjennomført av Norges største boligblad Vi i Villa.

– Det kan se ut til at tiden da de voksne barna tok seg av sine foreldre er forbi. ”Barna” får økonomisk hjelp hjemmefra, forskudd på arv, praktisk hjelp til etablering, oppussing, flytting, barnepass og så videre. Man kan nesten spørre seg om når barn egentlig blir voksne, men samtidig er nok dette også et uttrykk for den velstandsøkning vi har hatt her til lands, sier sjefredaktør i Vi i Villa, Tor Erik Solberg.

Betaler ikke renter
Undersøkelsen viser at jo høyere inntekt foreldrene har, jo mer pengestøtte gir mor og far til barna, selv om de er godt voksne. 6 av 10 av de som tjener over 700 000 kroner i året trår støttende til med penger, mens 4 av 10 av de som tjener opp til 200 000 i året fortsetter å støtte barna sine økonomisk etter at de fyller 18 år. Finnmarkingene er mest gavmilde, mens færrest foreldre i Aust-Agder trer støttende til.

Ved boligkjøp er bidraget fra mor og far i snitt mellom 100 000 og 250 000 kroner, og det vanligste er at det ikke betales renter på beløpene. 4 av 10 låner vekk penger rentefritt til barna, mens 15 prosent av foreldrene gir bort pengene som forskudd på arv. Hver tredje mor og far ble overtalt av barna til å støtte dem med penger, men det vanligste er likevel at foreldrene selv tar initiativet til de private lånene.

Mindre respekt for penger
Samtidig som foreldrene er gavmilde overfor sine voksne barn, registrerer mange av dem at det er forskjell på generasjonene når det gjelder forholdet til penger. Hver tredje spurte sier rett ut at de mener barna deres ikke har like stor respekt for penger, som det de selv hadde da de var unge.

– Kredittkortgjeld og inkassokrav blir det mer og flere av hver dag. Om dette er et tegn på manglende respekt for penger kan vi lure på, men foreldre kan jo spørre seg om de gjør barna en bjørnetjeneste ved å fortsette å gi dem lommepenger selv om de har flyttet hjemmefra og er i jobb, sier Vi i Villa-redaktøren.

For mer informasjon og tilgang til hele undersøkelsen, kontakt:
Sjefredaktør, Tor Erik Solberg, mob 92 89 27 23


Om undersøkelsen
Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som gjennomføres tre ganger i året, og speiler boligeieres synspunkt på forskjellige områder. Respondentene består ikke av et representativt utvalg, men har på eget initiativ registrert seg på www.viivilla.no for å delta i undersøkelsen. For å kunne delta må du være over 18 år. Alle fylker og begge kjønn er representert.

Om Vi i Villa
Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets største trykte publikasjon, med et opplag på 1,15 millioner og 1,55 millioner lesere av hver utgave. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet.