En av tre har hatt vann- og fuktskader i boligen


P R E S S E M E L D I N G
Oslo 26. februar 2007


Ny, norsk undersøkelse om oppussing:

En av tre har hatt vann- og fuktskader i boligen

Norske boligeiere pusser opp som aldri før, men det er store forskjeller på hva vi gjør selv – og hva vi bruker profesjonelle fagfolk til. Soverommet håndterer vi helst på egenhånd, mens vi er mer skeptiske til å pusse opp badet. Denne holdningen kan lønne seg: En av tre har nemlig opplevd vann- og fuktskader i sin bolig.

Det viser en landsdekkende undersøkelse blant 2646 norske boligeiere, gjennomført av Norges største boligblad, Vi i Villa.

Soverommet og stuen er de rommene nordmenn flest ønsker å pusse opp oftest – og helst helt på egenhånd. Henholdsvis 85 og 77 prosent hevder at de ikke trenger ekstern hjelp for pusse opp disse rommene. Til gjengjeld er det kun syv prosent som pusser opp badet selv. 44 prosent overlater hele denne jobben til fagfolk, mens halvparten foretrekker en kombinasjon der arbeidet fordeles mellom fagfolk og en selv. Også kjøkkenet liker vi å få litt hjelp med; åtte av ti ønsker å involvere fagfolk i større eller mindre grad når dette rommet skal pusses opp.

– Det er gledelig å høre at såpass mange overlater baderommet til profesjonelle. Baderommet er, i tillegg til selve rørinstallasjonen, utsatt for betydelige belastninger knyttet til vannsøl og fuktighet. Dersom slikt arbeid er utført amatørmessig er det store sjanser for vann- og fuktskader og at man ikke får igjen på forsikringen om uhellet skulle være ute, sier Tor Backe, administrerende direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL).

Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet, er enig – og legger til:

– Mulighetene for å gjøre feil under nybygging og rehabilitering er mye større i våtrom enn i andre rom. Derfor er det viktig at arbeidet utføres av kvalifiserte håndverkere for alle fag og vi vil sterkt anbefale at arbeidene utføres i henhold til gjeldende våtromsnorm.

Elektrikere og rørleggere mest brukt
Tall fra Vi i Villas undersøkelse viser videre at bare en av fire boligeiere sjelden eller aldri bruker håndverkere. Elektrikere og rørleggere benyttes mest, av henholdsvis 69 og 62 prosent. Derimot er det bare fire prosent som bruker malere og tapetserere, mens syv prosent bruker murere.

At et oppussingsprosjekt kan få alvorlige konsekvenser dersom ikke autorisert fagpersonale er involvert der dette kreves, understrekes også av undersøkelsen; en av tre av de spurte har opplevd vann- og fuktskader etter at de har kjøpt bolig, mens en av fire har opplevd underdimensjonert elektrisk anlegg og ufagmessig utført arbeid på deler av huset.

– Vi anbefaler alle som benytter seg av håndverkertjenester til å bli flinkere til å kreve en standardisert og beskrivende sluttdokumentasjon av håndverkeren når jobben er gjort. Slik dokumentasjon er svært viktig for boligeieren, ikke bare som informasjon om vedlikehold, men også som verdipapir når boligen skal selges videre, sier Tor Backe.


Kontaktpersoner:
Tor Backe, administrerende direktør Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, tlf: 95 77 50 00
Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet, tlf: 918 93 800
For tilgang til undersøkelsen:
Sören J. Brinchmann-Hansen, Vi i Villa, tlf: 48 19 74 76
Om undersøkelsen
Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som gjennomføres to til tre ganger i året, og speiler boligeieres synspunkter på forskjellige områder. Respondentene består ikke av et representativt utvalg, men har på eget initiativ registrert seg på www.viivilla.no for å delta i undersøkelsen. For å kunne delta må du være over 18 år. Alle fylker er representert.

Om Vi i Villa
Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets største trykte publikasjon, med et opplag på 1,2 millioner og 1,561 millioner lesere av hver utgave. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no