Forfattere mest populære som kjendisnaboer

P R E S S E M E L D I N G Oslo 29. mai 2006 Forfattere mest populære som kjendisnaboer Om interessen for realitykjendiser og popstjerner tilsynelatende er stor, er det de færreste som ville hatt en slik som nabo. Hele 37 prosent vil ikke ha noen kjendisnabo i det hele tatt, og de som vil ha det velger aller helst en kjent forfatter eller skribent. Hver femte boligeier kunne tenkt seg en slik, viser en landsdekkende undersøkelse blant over tusen norske boligeiere, gjennomført av Norges største boligblad, Vi i Villa. - En av årsakene til at såpass mange ikke ønsker en kjendis til nabo, er nok at de skiller sterkt mellom hva de får med seg i den kulørte ukepresse og på fjernsyn og hvem de vil ha over hagegjerdet. Den alminnelige norske huseier verner veldig om sitt privatliv, og forventer at det private hjem og området rundt skal være en trygg og rolig oase. Selv om begrepet kjendis kan favne så mangt, og hysteriet rundt kjendiser i Norge er helt annerledes enn i mange andre land, kan det likevel hende flere innbiller seg at å ha en kjendis i nabolaget vil føre til generelt mer uro og støy, sier administrerende direktør i Bonnier Responsmedier, Per Mortensen. Han tror derimot at forfattere inngår i den mest populære kjendisgruppen fordi det ikke er vanlig å assosiere dette yrket med bråk og overdreven glamour, heller tvert imot. I tillegg oppfattes forfattere av mange som interessante og intellektuelle personer. Realitykjendiser derimot, som kun én prosent ønsker som sin nabo, forbindes lettere med støy knyttet til egen person; de ønsker bevisst å tiltrekke seg oppmerksomhet, og er heller ikke ukjente med festing. - Når den samme undersøkelsen også viser at en av tre boligeiere mener at generell støyende atferd er det som gjør en nabo til et mareritt, bekrefter dette ytterligere mitt resonnement, sier Mortensen. I følge undersøkelsen er også uhøflige (25 prosent) og nysgjerrige (13 prosent) naboer adjektiver som beskriver hva slags naboer vi ikke liker. Av faktorer som gjør en nabo til en bra nabo, er det hjelpsomme og lite påtrengende naboer som rangerer høyest. Henholdsvis 28 og 27 prosent av de spurte boligeierne mener dette er de viktigste årsakene. Disse vil vi ha til kjendisnaboer 1. Forfattere 21 % 2. Komikere 14 % 3. Kunstnere 14 % Disse vil vi ikke ha til kjendisnaboer 1. Realitykjendiser 1 % 2. Rockemusikere 2 % 3. Mote- og fashionmodell 2 % (Respondentene kunne velge inntil to alternativer) Respondentene hadde også mulighet til å oppgi hvem de ville likt å ha som kjendisnabo dersom de kunne velge fritt. Både Gro Harlem Brundtland og Tanya Hansen sine navn var å finne på listen. Om undersøkelsen: Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som speiler boligeieres synspunkter på forskjellige områder. Panelet ble lansert i Norge høsten 2005, etter modell og idé fra søsterselskapet i Sverige, som har hatt et tilsvarende panel siden 2003. Respondentene i undersøkelsen består av norske boligeiere i alle fylker, i alle aldersgrupper og en tilnærmet lik fordeling av begge kjønn. Kontaktperson: Per Mortensen, administrerende direktør, Bonnier Responsmedier, tlf: 908 71 076 Om Vi i Villa Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets nest største trykte publikasjon, med et opplag på 1,2 millioner og 1,503 millioner lesere av hver utgave. Lesertallet har økt hvert eneste år, siden oppstarten i 2000. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no