Halvparten av norske boligeiere vil bo ved Oslofjorden

P R E S S E M E L D I N G Oslo 3. april 2006 Geografisk beliggenhet viktigst ved flytting: Halvparten av norske boligeiere vil bo ved Oslofjorden Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold er fylkene folk flest ville flyttet til dersom de ble nødt til å flytte ut av fylket de bor i per i dag. Og disse fylkenes geografiske plassering oppgis som hovedårsak til at folk vil flytte akkurat hit. Det viser en landsdekkende undersøkelse blant over tusen norske boligeiere, gjennomført av Norges største boligblad, Vi i Villa. Gode og forutsigbare klimaforhold året rundt, nærhet til sjøen, hovedstaden og resten av Kontinentet, samt tilgang til et mangfold av jobber, skoler, kulturarrangement, fritids- og underholdningsaktiviteter – kan være elementer som kjennetegner disse fylkene, og som frister nordmenn til å flytte akkurat hit dersom anledningen måtte by seg, sier administrerende direktør i Bonnier Responsmedier, Per Mortensen. På spørsmålet ”dersom du av en eller annen grunn måtte flytte til et annet fylke enn det du bor i nå, hvor ville du helst flyttet?” svarer hele 51 prosent at de helst ville flyttet til Oslo, Akershus, Østfold eller Vestfold. Kun 3 prosent ønsker å flytte til Finnmark. - Selv om fylkets geografiske plassering er viktig for disse fylkene, er det også avgjørende for folk at de konkret kjenner til fylket ved at de selv har bodd der tidligere, eller at de allerede har et kontaktnettverk der i form av venner eller familie. Hele 30 prosent svarer at nettopp dette er viktigste årsak for deres valg av fylke. Det er interessant å se at de som ønsker å flytte til det vi kan definere som ”de minst populære fylkene” her i landet, oppgir at de har bodd i fylket før, eller at de har familie, venner og kjente der. Den geografiske plasseringen rangerer til gjengjeld mye lavere her enn i de ”populære” fylkene, sier Per Mortensen. Han understreker at det ikke er usannsynlig at flere velger å stemme på et fylke som ligger nær det fylket de bor i per i dag. Likevel er ikke dette et mønster. - Med unntak av Oslo og Akershus har vi en nokså jevn fordeling av responderende huseiere fra hele landet, og til tross for dette vinner de mest populære fylkene med god margin, sier Per Mortensen. Villapanelet er et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som speiler boligeieres synspunkter på forskjellige områder. Panelet ble lansert i Norge høsten 2005, etter modell og idé fra søsterselskapet i Sverige, som har hatt et tilsvarende panel siden 2003. Respondentene i undersøkelsen består av norske boligeiere i alle fylker, i alle aldersgrupper og en tilnærmet lik fordeling av begge kjønn. Boligeiernes favorittfylker: 1. Oslo 17 % 1. Akershus 17 % 3. Vestfold 16 % 4. Østfold 13 % Boligeiernes minst populære fylker: 1. Finnmark 3 % 2. Nord-Trøndelag 4 % 2. Møre og Romsdal 4 % 2. Troms: 4 % Viktigste årsaker til at boligeiere ønsker å flytte akkurat hit: 1. Liker den geografiske plasseringen 36 % 2. Har familie/ venner/ kjente der 30 % 3. Har bodd der før 28 % Minst viktige årsaker til at boligeiere ønsker å flytte akkurat hit: 1. Liker dialekten 2 % 2. Billigere bolig 4 % 2. Anledning til å leve et byliv 4% 2. Anledning til å leve et bygdeliv 4% Det har vært mulig å stemme på inntil to alternativer både når det gjelder fylker og årsaker. Kontaktperson: Per Mortensen, administrerende direktør, Bonnier Responsmedier, 908 71 076 Om Vi i Villa Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets nest største trykte publikasjon, med et opplag på 1,2 millioner og 1,503 millioner lesere av hver utgave. Lesertallet har økt hvert eneste år, siden oppstarten i 2000. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet. Bonnier Responsmedier omsatte i 2005 for NOK 59,4 millioner i Norge. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=203297&fn=wkr0007.pdf

Dokumenter og linker