Julegaveinnkjøp i Buskerud gir økonomiske problemer

P R E S S E M E L D I N G
Oslo 22. desember 2008
Julegaveinnkjøp i Buskerud gir økonomiske problemer

I Buskerud oppgir en av tre at de regner med å få økonomiske problemer på nyåret på grunn av julegavehandelen, og skiller seg klart ut i forhold til resten av Norge. Noen sier også at årets julegaveinnkjøp kommer til å forfølge dem økonomisk helt fram til mars i 2009.

Det viser en fersk, landsdekkende undersøkelse blant 3.200 nordmenn. Undersøkelsen er utført av Norges største boligblad Vi i Villa.

Så mange som 36 prosent av folk i Buskerud regner med at årets julehandel gir økonomiske problemer til langt utpå nyåret. Buskerud skiller seg klart ut på norgestoppen i forhold til landsgjennomsnittet som ligger på 28 prosent.
– Dette er dessverre også en del av høytiden vi er på vei inn i, som aller helst forbindes med varm stemning, familiehygge, god mat og gaveoverrekkelser. Utgiftene til gaver og julemat merkes på lommebøkene og noen merker mye mer til det enn andre, sier sjefredaktør i Vi i Villa, Tor Erik Solberg.

Nesten halvparten av de spurte svarer at de synes julehandelen er stress og mas. Men det finnes store forskjeller mellom kjønnene. For mens kvinner er de som handler desidert flest julegaver, er det mennene som er mest stresset. Kvinner handler i snitt 24 gaver mot mennenes 16 gaver, og stressnivået øker dess færre gaver man kjøper.

– Undersøkelsen konkluderer med at de som synes julehandelen er aller mest stressende er menn som kjøper én gave til partneren sin. Det kan være mange årsaker til det, men kanskje er det rett og slett fordi så mye avhenger av den ene gaven, sier Tor Erik Solberg.

Undersøkelsen tar for seg nordmenns forhold til julehandel og juleforberedelser, og funnene viser blant annet at:
• 1 av 5 nordmenn tenker julegaver hele året
• 2 av 3 kvinner er ferdig handlet minst fire uker før julaften
• De spurte bruker i gjennomsnitt NOK 5.000 på julegaver i år
• Menn i større grad enn kvinner kjøper gaver til partneren sin, barnebarn og forretningsforbindelser – mens kvinner i større grad enn menn handler til nære venner, nieser/nevøer, foreldre, besteforeldre og søsken
• 3 av 10 regner med at de vil få økonomiske problemer som følge av julehandelen

– Vi gjennomførte undersøkelsen etter at finanskrisen eksploderte. Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse vi gjorde i 2006 har ikke folk planer om å bruke mindre penger enn den gang. Men det overrasker meg at så mange som 30 prosent faktisk regner med økonomiske problemer, sier Tor Erik Solberg.

Tallene viser at de fleste regner med pengeproblemer kun i januar, men en del tror problemene vil vare helt til mars.

For mer informasjon og tilgang til hele undersøkelsen, kontakt:
Sjefredaktør, Tor Erik Solberg, tlf: 92 89 27 23

Om undersøkelsen
Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som gjennomføres tre ganger i året, og speiler boligeieres synspunkt på forskjellige områder. Respondentene består ikke av et representativt utvalg, men har på eget initiativ registrert seg på www.viivilla.no for å delta i undersøkelsen. For å kunne delta må du være over 18 år. Alle fylker og begge kjønn er representert.

Om Vi i Villa
Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets største trykte publikasjon, med et opplag på 1,15 millioner og 1,55 millioner lesere av hver utgave. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet.