Svekket tillit til eiendomsmeglere

P R E S S E M E L D I N G Oslo 24. Juli 2006 Svekket tillit til eiendomsmeglere En eiendomsmegler som virker uengasjert på visning og avslører mangelfull innsikt om boligen, er det som svekker tilliten mest når nordmenn skal kjøpe bolig. Men om megleren snakker gebrokkent norsk eller har en trynefaktor kjøperen ikke liker, spiller til gjengjeld svært liten rolle. Det viser en landsdekkende undersøkelse blant over tusen norske boligeiere, gjennomført av Norges største boligblad, Vi i Villa. – Det er en kjensgjerning at eiendomsmegleren kan være en meget avgjørende faktor for utfallet av den endelige salgsprisen som oppnås etter endte visningsrunder. Men nettopp hva som gjør en megler god eller dårlig er nokså relativt, og opp til hver enkelt potensielle kjøper å definere. Derfor synes vi det var interessant å undersøke hvilke egenskaper og faktorer norske boligeiere mener vil svekke deres tillit til en megler, sier administrerende direktør i Bonnier Responsmedier, Per R. Mortensen. Undersøkelsen viser at halvparten av de spurte synes at en eiendomsmegler som virker uengasjert er det som svekker tilliten mest, mens 44 prosent mener at tilliten svekkes om megleren viser mangelfull innsikt om boligen. Nærmere en av fire, 23 prosent, mener det svekker tilliten dersom de gjennomskuer at megleren er opptatt av egen provisjon. – Jeg har stor forståelse for at nettopp uengasjerte og uopplyste meglere er det som skader tilliten mest. Ser vi på det hete boligmarkedet vi har i dag sier det seg selv at mange meglere er under høyt press, og det er ikke sikkert alle har like mye kapasitet til å sette seg inn i hver enkelt bolig som de ideelt sett burde. Blant annet viser meglertester at det i tillegg til ”flinkis-meglerne”, som kjenner den hårfine balansen mellom høflig tilbakeholdenhet og opplysende pågåenhet, finnes meglere – og meglerassistenter – som åpenbart mangler grunnleggende kunnskaper om boligen de selger, og/ eller avslører manglende kompetanse via lett gjennomskuelige salgstriks og kommentarer, sier Mortensen. Dette svekker tilliten vår til megleren: (bekreftende svarprosent) 1. Megleren er uengasjert 51 % 2. Megleren viser mangelfull innsikt om boligen 44 % 3. Megleren viser at han er opp tatt av egen provisjon 23 % 4. Megleren kommer for sent til visning 22 % Dette svekker ikke tilliten til megleren: 1. Megleren har dialekt 1 % 2. Megleren kjører en dyr bil 2 % 3. Megleren bærer dyre smykker/ eksklusiv klokke/ dyre klær 3 % 4. Megleren har en trynefaktor du ikke liker 7 % (Respondentene kunne velge inntil to alternativer). Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som speiler myndige boligeieres synspunkter på forskjellige områder. Respondentene i undersøkelsen består av norske boligeiere i alle fylker, i alle aldersgrupper og en tilnærmet lik fordeling av begge kjønn. Om Vi i Villa Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets nest største trykte publikasjon, med et opplag på 1,2 millioner og 1,503 millioner lesere av hver utgave. Lesertallet har økt hvert eneste år, siden oppstarten i 2000. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier AS – en del av Bonnier Responsmedier Group AB som igjen er en del av Nordens største mediekonsern Bonnier AB – står bak utgivelsen av bladet. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no