Vaskehjelp – i ferd med å bli en selvfølge i hjemmet

P R E S S E M E L D I N G Oslo 25. september 2006 Vaskehjelp – i ferd med å bli en selvfølge i hjemmet Bare en av ti norske boligeiere har i dag innleid vaskehjelp, men hele en av fire vurderer å benytte seg av en slik tjeneste. Kun en av ti svarer at de aldri kommer til å bruke vaskehjelp. – Dette viser at vi muligens står overfor et trendskifte, der bruk av vaskehjelp går fra å være forbeholdt de mer formuende til å bli en hverdagsluksus svært mange nå vil unne seg, sier Per Mortensen i Bonnier Responsmedier. Tallene stammer fra en landsdekkende undersøkelse blant 1140 norske boligeiere, gjennomført av Norges største boligblad, Vi i Villa gjennom deres nettside www.viivilla.no. – Tidligere var nok vaske- eller rengjøringshjelp kun forunt de med forholdsvis høy husholdningsinntekt, og fortsatt er dette noe de færreste benytter seg av. Dette til tross for hyppig medieoppmerksomhet både rundt tidsklemmer og det faktum at nordmenns lommebøker legger seg ut. I følge undersøkelsen er det per i dag kun én av ti som svarer at de bruker vaskehjelp, sier Per Mortensen, administrerende direktør i Bonnier Responsmedier. Derfor finner han det oppsiktsvekkende at kun én av ti boligeiere er sikre på at de aldri kommer til å bruke vaskehjelp. – Basert på disse resultatene kan vi nok forvente å se en tendens der stadig flere boligeiere innser at innleid rengjøringshjelp kan være både en effektiv og rimelig investering – og at fritid også er verdt en god del, sier Mortensen. Geografisk er det i Oslo at det er mest vanlig å bruke vaskehjelp; her er det en av fem, 20 prosent, som allerede benytter seg av dette, mens 30 prosent vurderer det. I Sogn og Fjordane er det 14 prosent som benytter seg av vaskehjelp, mens Akershus og Vestfold kommer på delt tredjeplass med 13 prosent. Nord-Trøndelag er det fylket der folk vasker huset sitt selv i størst grad, kun tre prosent har vaskehjelp her, mens Troms er det fylket som totalt sett har mest ”imot” vaskehjelp: åtte prosent bruker det og like mange – eller få – vurdere å bruke det. Husarbeid – fortsatt en kvinneting Den samme undersøkelsen kartla hvem som hovedsakelig gjør husarbeid i hjemmet, og her svarer 62 prosent av kvinnene at det er dem selv, mens kun 8 prosent av mennene svarer det samme. Når det gjelder matlaging er fordelingen noe jevnere – men likevel svært sprikende: 65 prosent av kvinnene mener de gjør mest, mens 17 prosent av mennene hevder å være hovedkokken i hjemmet. – Selv om kvinnene anno 2006 fortsatt gjør forbausende mye mer husarbeid enn mennene, kan det nok være at mange menn tar igjen det forsømte på andre områder – både i og utenfor hjemmet. Det hele koker vel egentlig ned til at det viktigste ikke er hvem som gjør hva – men at partene finner en likefordeling som fungerer best mulig for dem, sier Per Mortensen. For ytterligere kommentarer og tilgang til hele undersøkelsen, kontakt: Per Mortensen, administrerende direktør, Bonnier Responsmedier, tlf: 908 71 076 Om undersøkelsen Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som gjennomføres to til tre ganger i året, og speiler boligeieres synspunkter på forskjellige områder. Respondentene i undersøkelsen består av norske boligeiere over 18 år. Alle fylker er representert. Om Vi i Villa Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets største trykte publikasjon, med et opplag på 1,2 millioner og 1,561 millioner lesere av hver utgave. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=286065&fn=wkr0007.pdf

Dokumenter og linker