Vi er miljøbevisste – så lenge det er lettvint


P R E S S E M E L D I N G
Oslo 23. april 2007


Norsk undersøkelse om kildesortering:

Vi er miljøbevisste – så lenge det er lettvint

Halvparten av alle nordmenn mener de er mer miljøbevisste enn gjennomsnittet, og vi er flinke til å kildesortere – så lenge det er enkelt å få levert avfallet. En norsk undersøkelse viser at nettopp tilrettelegging er avgjørende for hvorvidt vi gidder å kildesortere eller ikke. Kommunens regler og pålegg spiller minimal rolle, og bare 1 av 10 sier de kildesorterer uansett hvor godt tilrettelagt det er.

Det viser en landsdekkende undersøkelse blant 2900 norske boligeiere, gjennomført av Norges største boligblad, Vi i Villa.

– Undersøkelsen viser at norske husholdninger er flinke til å kildesortere pantbare flasker, samt papir og trykksaker. Derimot er vi betraktelig dårligere til å kvitte oss med isopor, plast- og metallemballasje på en miljøvennlig måte*. Dette har åpenbart sammenheng med at tilretteleggingen i mange kommuner for slik emballasje er altfor dårlig. I alle fall er respondentene i undersøkelsen minst fornøyde med returordningen for nettopp isopor og plast, sier Per R. Mortensen, administrerende direktør i Bonnier Responsmedier.

Både alder og bosted er avgjørende for hvor nøye nordmenn kildesorterer. De eldste er flinkest uansett avfallskategori, men forskjellene er forholdsvis små når det gjelder resirkulering av bokser og plastflasker med pantemerke. Der utpeker også de unge seg.

Store regionale forskjeller
Ser vi på hvor de ulike respondentene i undersøkelsen bor, er det også her betydelige forskjeller når det gjelder holdninger til og gjennomføring av kildesortering. Beboere i Aust-Agder er totalt sett best på kildesortering, og folk her er også mest fornøyd med de ulike kildesorteringsmulighetene i fylket sett under ett. Men også fylker som Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane gjør det bra. Derimot er ”verstingfylkene” Oslo, Østfold, Finnmark og Møre og Romsdal.

På spørsmål om hva som er avgjørende for at norske boligeiere skal gjøre kildesortering til en fast post i hverdagen, svarer knappe 1 av 10 at kommunens regler og pålegg er avgjørende. Omtrent like få svarer at de kildesorterer uansett hvor godt tilrettelagt det er, mens hele 8 av 10 sier at det er tilretteleggingen – altså hvor enkelt det er å få levert søpla – som er avgjørende for hvorvidt de handler miljøbevisst eller ikke.

– Vi produserer stadig mer avfall her i landet, og det er avfallsmengden fra husholdningene som øker mest. Dette er en stor kilde til miljøproblemer, og ikke minst i gode tider med sterk kjøpekraft og høyt forbruk både kjøpes og kastes det uforholdsmessig mye. Ergo er det viktig at flest mulig kildesorterer mest mulig – selv om kanskje ikke tilretteleggingen på hjemstedet er optimal, sier Per Mortensen.

* Andel som alltid eller ofte kildesorterer følgende: Andel som aldri eller kun av og til kildesorterer følgende:
Bokser/ flasker med pantemerke: 97 %EPS (isopor): 57 %
Papir / trykksaker: 95 %Plastemballasje: 47 %
Emballasjekartong: 85 %Metallemballasje: 41 %
Farlig avfall: 82 %Drikkekartonger: 24 %For mer informasjon og tilgang til hele undersøkelsen og flere regionale forskjeller, kontakt:
§ Per Mortensen, administrerende direktør Bonnier Responsmedier, tlf: 908 71 076
§ Søren J.B. Hansen, Vi i Villa, tlf: 48 19 74 76Om Avfall
§ I følge Statistisk sentralbyrå (SSB), kastet hver nordmann i snitt 407 kilo søppel i 2005. Det var en økning på 29 kilo fra året før. Den årlige avfallsmengden har det siste tiåret økt med nærmere 15 prosent.
§ Avfall kan komme til nytte, enten ved å bruke det om igjen, lage nye produkter eller ved å utnytte energien som oppstår når avfallet brennes. Avfall som ikke håndteres forsvarlig kan medføre risiko for helse- og miljøskader.
§ Omlag en tredjedel av alt avfall materialgjenvinnes.
§ Mer enn 10 prosent av alt avfall gjenvinnes til ny energi.
§ I Norge er det nå 86 ordinære søppelfyllinger og 18 forbrenningsanlegg.

Kilde: SSB


Om undersøkelsen
Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som gjennomføres tre ganger i året, og speiler boligeieres synspunkt på forskjellige områder. Respondentene består ikke av et representativt utvalg, men har på eget initiativ registrert seg på www.viivilla.no for å delta i undersøkelsen. For å kunne delta må du være over 18 år. Alle fylker og begge kjønn er representert.

Om Vi i Villa
Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets største trykte publikasjon, med et opplag på 1,2 millioner og 1,55 millioner lesere av hver utgave. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com