Vi trives bedre på hytta enn hjemme


P R E S S E M E L D I N G
Oslo 25. juni 2007Vi trives bedre på hytta enn hjemme

Fellesferien er like om hjørnet, og for mange nordmenn betyr det hyttetid. At mange betrakter hytta som sitt andre hjem understrekes ytterligere i en ny boligundersøkelse. 3 av 4 hytteeiere trives like godt på hytta som hjemme, i tillegg trives en betydelig andel bedre på hytta enn hjemme.

Undersøkelsen er landsdekkende og gjennomført av Norges største boligblad Vi i Villa. 2900 norske boligeiere har svart på undersøkelsen, blant disse er 28 prosent hytteeiere. Geografisk er det flest Oslo-borgere som har hytte, mens folk i vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ligger nederst på listen.

– En hytte i dag er ikke som den engang var; dagens norske hytter holder høy standard, og mange har både elektrisitet, TV, dusj, varmt vann og vannklosett*. 16 prosent svarer at de bruker like mye penger på hytta som på hjemmet. Det er en forholdsvis høy andel i denne sammenhengen, men når 1 av 5 sier at de trives bedre på hytta enn hjemme er det kanskje ikke så merkelig likevel, sier Per Mortensen, administrerende direktør i Bonnier Responsmedier.

I 2006 var hytteomsetningen i Norge rekordstor, og gjennomsnittsprisen per omsatte hytte i 4. kvartal 2006 var nærmere 1 million kroner, ifølge tall fra SSB.

– Jeg er overbevist om at stadig flere familier opplever hytta som det ultimate rekreasjonssted – et avslappende fristed som holder hverdagens tidsklemme og mas litt på avstand. Da sier det seg selv at jo mer bekvemmelig og praktisk det er å leve der – ikke minst for barnefamilier – jo lettere er det å ta turen ofte, om det så bare er for en helg. Mobile kontorløsninger og mobilt bredbånd gjør det dessuten mulig å flytte kontoret til hytta noen dager om situasjonen forventer det, sier Mortensen.

Flertallet av norske hytteeiere har under 2 timer reisetid til hytta, mens bare 1 av 10 har over 4 timers reisevei. Videre svarer 7 av 10 at de synes reisetiden er passe lang, mens 15 prosent mener den er så lang at den begrenser bruken av hytta. Logisk nok er det de som reiser på hytta så ofte de kan som også svarer at de trives best på hytta.

– Vi ser at folk i Oslo, Akershus og Vestfold bruker lengst tid på å reise til hytta, med rundt 3 timer i snitt. Men det er nok ikke nødvendigvis fordi de har lengste reisevei, mest sannsynlig har utfartstrafikken fra Oslo mye av skylden, sier Per Mortensen.

Vi i Villas undersøkelse viser også at 41 prosent av hytteeierne har hytte på fjellet, mens 36 prosent har hytte ved sjøen. Bare 16 prosent har hytte i skogen. Ser vi på de ulike fylkene er hytte ved sjøen mest populært blant befolkningen i Hordaland, Troms og Nordland, mens hele 8 av 10 av hytteeierne i Oppland har hytte på fjellet.

* Noe av det norske hytter er utstyrt med i dag:

Fasiliteter Totalt Hytter v/ sjøen Hytter på fjellet
Kjøleskap83 %94 %74 %
TV70 %78 %63 %
Egen parkeringsplass70 %76 %60 %
Elektrisitet (vanlig strøm)69 %89 %53 %
Dusj/ badekar50 %63 %42 %
Innlagt vann – kaldt og varmt41 %61 %29 %
Strøm fra solcellepanel 20 %7 %32 %
Vannklosett30 %44 %21 %
Bio-do30 %31 %30 %
Varmekabler i minst ett gulv20 %22 %21 %
Kabel TV / Parabol 16 %21 %16 %


Kort om hyttemarkedet:
§ Det ble registrert rundt 400 000 hytter og sommerhus i Norge per januar 2007.
§ I fjerde kvartal 2006 ble det omsatt 2 700 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Gjennomsnittsprisen per omsetning for disse eiendommene var 970 000 kroner, en økning på 29 prosent i forhold til fjerde kvartal 2005
§ Pris per omsetning økte for de fleste fylker.

Kilde: SSB


For mer informasjon og tilgang til hele undersøkelsen, kontakt:
§ Per Mortensen, administrerende direktør Bonnier Responsmedier, tlf: 908 71 076
§ Stine Charlene Andersen, markedskoordinator, tlf: 47 31 90 11 eller 23 31 03 12


Om undersøkelsen
Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som gjennomføres tre ganger i året, og speiler boligeieres synspunkt på forskjellige områder. Respondentene består ikke av et representativt utvalg, men har på eget initiativ registrert seg på www.viivilla.no for å delta i undersøkelsen. For å kunne delta må du være over 18 år. Alle fylker og begge kjønn er representert.

Om Vi i Villa
Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets største trykte publikasjon, med et opplag på 1,15 millioner og 1,55 millioner lesere av hver utgave. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com