Vil bo i flermannsbolig med venner og svigers

Høy boliglånsrente og stive priser på nytt hus og hjem dyrker fram nye bo-trender. Akkurat nå ønsker mange nordmenn å bo under samme tak med venner, foreldre eller svigerforeldre.

Det viser en undersøkelse blant 3570 norske boligeiere. Undersøkelsen er landsdekkende og gjennomført av Norges største boligblad Vi i Villa.

Hver femte boligeier svarer at de gjerne skulle bodd i såkalt flermannsbolig, enten sammen med venner, egne foreldre eller med svigerforeldre.

Barnevakt, trygghet og bedre økonomi
- Det kan gå veldig bra å samle flere generasjoner under samme tak. Flermannsbolig kan gi trygghet både for de unge og for de eldre. Det mest vanlige er nok at et av barna med familie flytter tilbake til barndomshjemmet og deler dette med foreldrene, men vi ser også at vennepar går sammen om å kjøpe en større bolig som de ellers ikke hadde hatt råd til, sier sjefredaktør i Vi i Villa, Tor Erik Solberg.

30- og 40-åringer er aller mest positive til flermannsbolig, med et motiv om at det er praktisk i forhold til å skaffe seg barnevakt. 1 av 5 av de som ønsker å dele tak med flere generasjoner, føler det er deres ansvar å ta vare på foreldre og svigerforeldre.
Økonomi er også et viktig argument. 9 av 10 av de som kunne tenke seg en slik boform, svarer at deres viktigste motiv med å dele tak med familie, svigers eller venner er at det er mye billigere å kjøpe sammen og at det er viktig å ha nær kontakt med venner og familie.

Familie i gangavstand – svigers i bilavstand
Om ikke flermannsbolig er et aktuelt alternativ så ønsker hele 6 av 10 norske boligeiere å bo i nærheten av sine foreldre. I gjennomsnitt ønsker norske boligeiere at foreldrene bor en kjøretur på knappe 20 minutter unna.
2 av 10 derimot mener det ideelle er at foreldre befinner seg i gangavstand fra huset.
Når det gjelder svigerforeldre, kan de gjerne bo litt lenger unna enn egne foreldre, i gjennomsnitt en halvtimes biltur.

- Historiene om labile svigermødre, og dominerende svigerfedre er mange. Men ut ifra undersøkelsen hører disse til unntakene. Nordmenn svarer tvert imot at de kommer veldig godt overens både med egne foreldre og svigerforeldrene, og det gjenspeiles i ønske om å bo i nærheten av dem, sier Solberg.


For mer informasjon og tilgang til hele undersøkelsen, kontakt:
Sjefredaktør Tor Erik Solberg, mobil 92 89 27 23


Om undersøkelsen
Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som gjennomføres tre ganger i året, og speiler boligeieres synspunkt på forskjellige områder. Respondentene består ikke av et representativt utvalg, men har på eget initiativ registrert seg på www.viivilla.no for å delta i undersøkelsen. For å kunne delta må du være over 18 år. Alle fylker og begge kjønn er representert.

Om Vi i Villa
Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets største trykte publikasjon, med et opplag på 1,15 millioner og 1,55 millioner lesere av hver utgave. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet.