Bredbåndfabrikkens avtale med telekomentreprenoren Swedia Networks i Norge

Bredbåndfabrikkens avtale med telekomentreprenøren Swedia Networks i Norge En treårig rammeavtale er inngått mellom Bredbåndfabrikken AS og Swedia Networks Norge NUF. Swedia Networks blir hovedentreprenør til Bredbåndfabrikken for utbygging av et bredbåndsnett i noen av Norges største byer. Avtalen mellom Bredbåndfabrikken og Swedia Networks Norge, innebærer at Swedia Networks blir hovedentreprenør i Bredbåndfabrikkens arbeide med det norske fibernettet. Swedia Networks kommer til å bistå med bl.a. nettplanlegging, innkjøp av tekniske komponenter, detaljprosjektering og installasjon. Samarbeidet mellom partene blir meget intensivt for raskt å kunne bygge det aktuelle fibernettet. Det første prosjektet er et prøveprosjekt i en av de største byene på Østlandet. Innen den 1 august 2000 skal 1000 kunder være tilkoblet. Deretter kommer utbyggingen til å fortsette med øvrige byer i SørNorge. Nils-Petter Tetlie, operativt ansvarlig i Bredbåndfabrikken, kommenterer: Vi har inngått en rammeavtale med Nordens største telekomentreprenør for å sikre at våre kunder får bredbåndsnett til hjemmet til avtalt tid. Dette er den første av flere kontakter, med hensikt å garantere kortest mulig leveringstid for våre kunder. For ytterlig informasjon til journalister, kontakt: Swedia Networks Norge NUF Bredbåndsfabrikken Rainer Pedersen, Adm. Dir Nils-Petter Tetlie, operativt Telefon: +47 23 17 62 04 ansvarig e-post: Telefon: +46-709-81 99 rainer.pedersen@swedianet.com 54/press:+46-8-406 95 62 e-post: nils- petter.tetlie@bredband.com Swedia Networks AB er en av Nordens mest aktive telekomentreprenører innen områdene design, bygging og service av infrastruktur for elektronisk kommunikasjon. Swedia Networks har 2 100 ansatte i en riksdekkende organisasjon i Sverige. Omsetningen 1999 var 3 900 Mkr. Swedia Networks har filialer i Norge, Danmark og på Irland. På den franske markedet arbeider vi gjennom datterselskapet Francia Networks S.A. Etablering pågår i øvrige Europa. Selskapet inngår i Telia-konsernet. For mer informasjon, besøk Swedia Networks på Internet, www.swedianet.com Bredbåndsfabrikken er markedsledende innom bredbandskommunikasjon og tilbyr bredbåndstjenster til husholdninger og mindre bedrifter. Selskapet ble etablert sommeren 1998 og eies av bl. a. O-listenoterte Framfab, the Carlyle Group, Intel, Investor, Morgan Stanley Dean Witter, NTL samt Novestra. Les gjerne mer på www.bredband.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00130/bit0002.pdf

Dokumenter og linker