Bure satsar på röntgen i Norge

Bure satsar på röntgen i Norge förvärvar Tönsberg Röntgeninstitutt AS Bure Hälsa och Sjukvård AB förvärvar ledande röntgeninstitut i Norge, Tönsberg Röntgeninstitutt AS, och förstärker därmed sin satsning inom diagnostik. Tönsberg Röntgeninstitutt AS, med verksamhet i Tönsberg samt i Oslo genom dotterbolaget Norsk Röntgeninstitutt AS, utför årligen ca 100 000 röntgenundersökningar med hög teknisk standard. Uppdragsgivarna är primärvården, privatpraktiserande läkare och offentliga sjukhus. Tönsberg Röntgeninstitutt AS omsätter 30 MNOK och är det näst största privata röntgenföretaget i Norge. "Norge är för oss en mycket intressant marknad som under de närmaste åren kommer att genomgå stora förändringar säger Per Båtelson VD för Bure Hälsa och Sjukvård AB. "Genom vår satsning på röntgen kompletterar vi kompetensen inom våra befintliga hälso- och sjukvårdsverksamheter " Bure Hälsa och Sjukvård har sedan tidigare verksamhet inom sjukvårdsområdet i Norge genom Volvatgruppen, landets ledande privata sjukhuskoncern, samt laboratorieföretagen Norlab och dr Willes Laboratorium. Äldrevård drivs genom dotterbolaget Vennersborg AS. Den årliga omsättningstakten för Bure Hälsa och Sjukvårds norska verksamhet uppgår till 330 MNOK. "Förvärvet av Tönsberg Röntgeninstitut utgör ett första och viktigt steg i vår satsning på röntgen och en bas för fortsatt expansion i Norge, säger direktör Orwar Gustafsson, ansvarig för röntgenverksamheten inom Bure Hälsa och Sjukvård. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en omsättningstakt på ca 2,3 miljarder kronor och ca 3000 medarbetare. Göteborg 1 oktober 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Saila Horttanainen, informationschef Bure Hälsa och Sjukvård, +46 31 335 76 72 Orwar Gustafsson, direktör, Bure Hälsa och Sjukvård, +46 821 92 15 Hans-Olav Almaas, landschef Bure Helse AS, Norge 91 71 03 05, 23 10 04 40

Dokumenter og linker