* korr  Mikael Olsson slutter i BWG Homes konsernet

(To setninger var falt ut av meldingen (merket med *). Meldingen sendes derfor på nytt) 

Mikael Olsson har siden 2003 vært VD for BWG Homes AB, den svenske virksomheten til BWG Homes konsernet (BWG) bestående av selskapene Myresjöhus og SmålandsVillan. Olsson slutter i BWG for å tiltre en ledende stilling i annen virksomhet utenfor boligbransjen.

* Olsson vil fratre sin stilling i BWG den 31. desember 2013, og vil deretter være til disposisjon for konsernet i en tre måneders periode. BWG starter nå arbeidet med å rekruttere ny leder for virksomheten i BWG Homes AB.

- Mikael Olsson har gjennom mange år gjort en stor innsats for konsernets svenske virksomhet. Under hans ledelse har BWG Homes AB inntatt og opprettholdt posisjonen som den ledende småhusprodusentene i Sverige. Han har også vært en aktiv talsmann for boligbransjen, og en pådriver for viktigheten av forutsigbare rammebetingelser for boligprodusenter og boligkjøpere i Sverige. Vi takker Mikael Olsson for solid innsats for BWG konsernet, og ønsker han lykke til i ny virksomhet, sier konsernsjef Ole Feet i BWG Homes ASA.

- Efter 12 stimmulerande och engagerande år i den svenska koncernen, varav de 10 sista som ansvarig för den svenska verksamheten är det dags att gå vidare till nya utmaningar. Vår verksamhet har gått från 7 % marknadsandel till idag 14 %. Den svenska marknaden har stabiliserats och med tanke på den ökadande bostadsbristen, så är det min bedömning att BWG Homes AB har goda framtidsutsikter grundad på vår utveckling av nya produkter och även inom verksamheten. Jag önskar organisationen och våra varumärken, Myresjöhus och SmålandsVillan all framgång in i framtiden, säger Mikael Olsson.

Kontaktinformasjon:

Ole Feet, konsernsjef, BWG Homes ASA, tel: +47 900 91 230

Mikael Olsson, VD, BWG Homes AB, tel: +46 70 602 1577

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 080 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.