* korr  Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i BWG Homes ASA mandag 23. juni 2014 kl. 08:00 i selskapets lokaler, Oslo.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

  • Søke om å stryke selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs
  • Endring av selskapets vedtekter fra det tidspunkt selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs
  • Valg av nytt styre

Signert * protokoll med rett årstall er vedlagt.

Kontaktperson:

Arnt Eriksen, CFO, tel: +47 922 14 625

BWG Homes konsernet utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 040 ansatte. Operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.